Category "Newsy"

Uśmiechy z Befasy

18 marca 2019

Całkiem niedawno informowaliśmy o wysłanych listach z Polski do szkół objętych naszym projektem adopcji misyjnej. W miniony piątek otrzymaliśmy informację zwrotną od o. Marka Ochlaka OMI, ze szkoły w Befasy, że przesyłka dotarła i sprawiła dzieciom wiele radości. Do wiadomości załączył zdjęcie. Uśmiechy na twarzach dzieci to chyba najlepsza nagroda zarówno dla Rodziców Adopcyjnych, jak i dla nas – koordynujących cały projekt. To dla nas doskonały przykład, jak małe rzeczy, mogą być źródłem ogromnej radości.

List z Bangladeszu

11 marca 2019

W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy krótki list od ojca Ajit Costy OMI , który jest przełożonym misji oblackich na terenie Bangladeszu, w tym także oblackiej szkoły w Lokhipur. Zaznaczył, że misją tej szkoły jest „pogłębić znajomość Stwórcy i być żywym znakiem Jego Królestwa”, a wszystkim młodym ludziom, którzy uczęszczają do szkoły na zajęcia z całych sił starają się przekazać katolickie wartości duchowe i moralne. Ojciec podkreśla że poza działaniami czysto edukacyjnymi kształcą tych młodych ludzi na dobrych i lojalnych obywateli. Tylko najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych mają możliwość uczyć się w szkole gimnazjalnej i w dużej mierze to dzięki wsparciu rodziców adopcyjnych i programowi Misja Szkoła wiele dzieci może uczęszczać na zajęcia i dawać początki nowemu społeczeństwu Banglijskiemu. Ojciec podkreśla pod koniec listu, że wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły są niezwykle wdzięczni za okazaną pomoc i serce.
Obecnie w Lokhipur programem Misja Szkoła objętych jest 128 uczniów.

Listy z Analakininy

27 lutego 2019

W połowie lutego do naszej redakcji dotarła niespodziewana przesyłka. Okazało się, że w niewielkim pakunku znajdowało się ok. 40 listów od dzieci z Analakininy. Jak pisała siostra Aline Razafikotomanantsoa, dyrektor Szkoły św. Jana Chrzciciela, listy te były wyrazem wdzięczności za przesłane w minionym roku świąteczne, urodzinowe i  imieninowe podarunki od Rodziców Adopcyjnych. Wszystkie listy rozesłaliśmy do adresatów w Polsce i mamy nadzieję, że sprawią im wiele radości.

Wysłaliśmy listy do dzieci!

22 lutego 2019

Z radością informujemy, że wysłaliśmy wszystkie listy zaadresowane do dzieci objętych projektem Misja Szkoła. Listy spływały do naszej redakcji nieprzerwanie od prawie dwóch miesięcy. Wielu z Państwa odpisywało na życzenia przesłane przez dzieci przed świętami Bożego Narodzenia, dołączając także swoje zdjęcia lub nawet drobne upominki. Bardzo nas cieszy liczba przesłanej korespondencji – świadczy to o chęci zbudowania relacji, pomimo dzielących nas barier – kilometrów i języka. Przypominamy, że możliwość korespondencji z dziećmi pojawia się dwa razy w roku: w okolicach zakończenia roku szkolnego oraz w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Zawsze wtedy informujemy Państwa, że jest możliwość wysłania listów do krajów misyjnych za naszym pośrednictwem.

Misja Szkoła ma nowego koordynatora

1 lutego 2019

Na przełomie  stycznia i lutego nastąpiła zmiana na stanowisku koordynatora Adopcji Misyjnej. Zastąpiłem na tym stanowisku pana Łukasza Tadyszaka, któremu dziękujemy serdecznie za długoletnią i ofiarną pracę na rzecz misji. Bardzo się cieszę, że będę mógł z Państwem współpracować i współtworzyć projekt “Misja Szkoła”, tak ważny i pomocny dla dzieci ze szkół na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu i Nepalu. W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem: marek.hamny@misyjnedrogi.pl lub telefonicznego: 61 830 65 17.

 

 

Podczas wysyłki listów do dzieci objętych adopcją misyjną

Listy do dzieci

18 stycznia 2019

Przypominamy wszystkim rodzicom adopcyjnym o przesyłaniu listów do dzieci na adres redakcji (ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań) do końca stycznia br. Listy winny być napisane w języku francuskim (szkoły na Madagaskarze) lub angielskim (pozostałe szkoły). Korespondencja nie może przekraczać gabarytu koperty w formacie A5.

Nowy nabór w szkołach azjatyckich

3 grudnia 2018

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zamknęliśmy program adopcyjny w malgaskich placówkach: Marolambo, Analakinina, Morondava. Wszystkie dzieci zgłoszone do projektu znalazło już swoich rodziców adopcyjnych w Polsce. Jednocześnie otwieramy nabór i zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do objęcia opieką dzieci ze szkół w Bangladeszu i Indiach. Ponad pięćdziesięcioro dzieci czeka na wsparcie!

Ostatni uczniowie w Marolambo

13 listopada 2018

Ostatnich dwóch uczniów ze szkoły stolarskiej w Marolambo szuka wsparcia rodziców adopcyjnych z Polski. Roczny koszt opieki nad młodym chłopcem wynosi 200 euro. Ta suma pokrywa zakup przyborów szkolnych, narzędzi, materiałów stolarskich, ubrania, posiłków oraz narzędzi dla ucznia po zakończeniu szkoły. Szkoła jest dwuletnia. Zainteresowane osoby winny skontaktować się z koordynatorem projektu.

Zamknięty nabór w Befasy

22 października 2018

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zamknęliśmy program adopcyjny w Befasy. Wszystkie 75 dzieci zgłoszonych przez o. Marka Ochlaka OMI do projektu znalazło już swoich rodziców adopcyjnych w Polsce. Zapraszamy do objęcia opieką pozostałych dzieci z placówek na Madagaskarze: Marolambo i Morondava.

Światowy Dzień Misyjny

19 października 2018

„Pełni ducha i posłani” – to hasło obchodzonego w najbliższą niedzielę, 21 października, Światowego Dnia Misyjnego. Na to święto specjalne orędzie wystosował papież Franciszek.

Ojciec Święty tegoroczne orędzie skierował przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu, zachęcając: „Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»”.

W orędziu papież Franciszek wspomniał też o genezie i wciąż aktualnych zadaniach Papieskich Dzieł Misyjnych: „Z młodych serc zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne, by wpierać głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, przyczyniając się do rozwoju ludzkiego i kulturowego wielu ludzi spragnionych Prawdy”.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego, tegoroczny dzień misyjny inauguruje duchowe przygotowania do zaplanowanego przez papieża na przyszły rok nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. – Zależny nam na tym, by w tym czasie każda diecezja, każda wspólnota i każdy ochrzczony misyjnie się przebudzili i zaangażowali w wielkie misyjne święto ewangelizacji i entuzjazmu z dzielenia się Zmartwychwstałym – podkreślił podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Niedziela misyjna jest okazją do zbiórki funduszy na cele misyjne. Kościół na misjach nie tylko głosi Ewangelię, ale także stawia na rozwój człowieka i danej społeczności: buduje szkoły i szpitale, pomaga w obliczu klęsk żywiołowych, wspiera ochronę życia, działa na rzecz powołań.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku Światowy Dzień Misyjny obchodzimy po raz 92.

Specyfikę Światowego Dnia Misyjnego stanowi fakt, że wszystkie wspólnoty katolickie na świecie – niezależnie od swojego bogactwa lub ubóstwa personalnego, duchowego czy materialnego – solidarnie uczestniczą w tym wydarzeniu.