Category "Newsy"

Światowy Dzień Misyjny

19 października 2018

„Pełni ducha i posłani” – to hasło obchodzonego w najbliższą niedzielę, 21 października, Światowego Dnia Misyjnego. Na to święto specjalne orędzie wystosował papież Franciszek.

Ojciec Święty tegoroczne orędzie skierował przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu, zachęcając: „Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»”.

W orędziu papież Franciszek wspomniał też o genezie i wciąż aktualnych zadaniach Papieskich Dzieł Misyjnych: „Z młodych serc zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne, by wpierać głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, przyczyniając się do rozwoju ludzkiego i kulturowego wielu ludzi spragnionych Prawdy”.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego, tegoroczny dzień misyjny inauguruje duchowe przygotowania do zaplanowanego przez papieża na przyszły rok nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. – Zależny nam na tym, by w tym czasie każda diecezja, każda wspólnota i każdy ochrzczony misyjnie się przebudzili i zaangażowali w wielkie misyjne święto ewangelizacji i entuzjazmu z dzielenia się Zmartwychwstałym – podkreślił podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Niedziela misyjna jest okazją do zbiórki funduszy na cele misyjne. Kościół na misjach nie tylko głosi Ewangelię, ale także stawia na rozwój człowieka i danej społeczności: buduje szkoły i szpitale, pomaga w obliczu klęsk żywiołowych, wspiera ochronę życia, działa na rzecz powołań.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku Światowy Dzień Misyjny obchodzimy po raz 92.

Specyfikę Światowego Dnia Misyjnego stanowi fakt, że wszystkie wspólnoty katolickie na świecie – niezależnie od swojego bogactwa lub ubóstwa personalnego, duchowego czy materialnego – solidarnie uczestniczą w tym wydarzeniu.

O. Grzegorz Janiak w Polsce

5 października 2018

Na początku października odwiedził nas o. Grzegorz Janiak OMI, który przebywa w Polsce na urlopie. O. Grzegorz jest proboszczem w Morondavie i odpowiedzialnym za projekt Adopcji Misyjnej w szkole podstawowej im. św. Jana Pawła II. Na ręce koordynatora projektu o. Grzegorz złożył serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie i okazane serce. Podzielił się również wieściami dotyczącymi rozbudową szkoły: nowym boiskiem, kuchnią i biurem siostry administrator. Wszystko po to, aby dzieci miały jak najlepsze warunki do rozwoju i nauki.

Nowy numer Misyjnych Dróg

23 września 2018

W czasopiśmie Wanda Błeńska, Marian Żelazek SVD, Eugeniusz Juretzko OMI, Helena Kmieć, Adam Kozłowiecki SJ, zostali przedstawieni jako ludzie Ducha Świętego – ikony polskiej powojennej działalności misyjnej. Przedstawiono, jak Duch Święty przez nich działał i jak wyprzedzali misyjne intuicje Kościoła o całe lata, a nawet dekady.

„Na misjach nie da się funkcjonować bez Ducha Świętego. Po prostu, tak to działa. W powojennej historii polskich misji zapisały się osoby, w których pracy szczególnie widać Jego działanie. Mówimy o nich: ikony lub bohaterowie misji. One uczyły i uczą pokolenia misjonarzy, że głosi się Ewangelię przez troskę o człowieka i jego rozwój, a także gotowość do oddania życia” – napisał w edytorialu redaktor naczelny Marcin Wrzos OMI. – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” to hasło trwającego roku liturgicznego. Być może gdzieś nam to umknęło. To hasło ma przypominać, że im bardziej damy się prowadzić Duchowi Świętemu, tym bardziej będziemy potrafili miłować wszystkich, wprowadzać pokój, szanować, przebaczać, mieć cierpliwość, zaradzać problemom ludzi. Oby nas, chrześcijan, rozpoznawano po takim sposobie życia” – kontynuował.

Na łamach „Misyjnych Dróg” autorzy (m.in. Elżbieta Sołtysik SSPC, Józef Wcisło OMI, Katarzyna Cesarz, Joanna Gadzińska, Marcin Wrzos OMI, Karolina Gerreth, Magdalena Kaczor, Anna Dąbrowska) opisali misyjną działalność Wandy Błeńskiej, Heleny Kmieć, kard. Adama Kozłowieckiego SJ, bp. Eugeniusza Juretzko OMI, Mariana Żelazka SVD, Michała Tomaszka OFMConv. i Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv.

W piśmie można przeczytać również analizę misjologiczną pielgrzymki papieża Franciszka do Szwajcarii (Justyna Nowicka), a także orędzie Ojca Świętego na kolejny Światowy Dzień Misyjny.

W 191. numerze „Misyjnych Dróg” czytelnicy znajdą rozmowy z Teresą Kmieć, siostrą Heleny oraz Norbertem Rehlisem, przez długie lata współpracującym z Wanda Błeńską i Marianem Żelazkiem SVD.

Misyjne Drogi, redesign, projekt 2016/2017

W dziale „Na granicy kultur i religii” przedstawiono najważniejsze postaci wielkich religii, a także dialog międzyreligijny prowadzony przez papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI.

„To kolejna podróż do Indii. Moje Indie pachną przyprawami i kadzidłem. Są bardzo kolorowe i jest w nich wiele kontrastów. Moje Indie to kraj poruszającej kultury, trudnej historii, także pojedynczych ludzi często dotkniętych chorobami. Moje Indie kojarzą się z pracą wielu werbistów, a szczególnie jednego: o. Mariana Żelazka SVD. W tym roku odbyłem tam podróż sentymentalną, na stulecie jego urodzin. Nie byłem sam”. To fragment zapisków Andrzeja Danilewicza SVD z wyprawy do Indii, na stulecie urodzin Mariana Żelazka SVD oraz rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

W kolejnym wydaniu czasopisma znajduje się dział „Przyjaciele Misji”, a także informacje dotyczące projektów „Misja Szkoła” i „Chata Medyka” prowadzonych przez redakcję oraz szesnastostronicowa wkładka dla dzieci „Misyjne Dróżki Dreptaka Nóżki” – tym razem z opowieściami o Kazachstanie. Opublikowano także felietony z misją teologów: prof. Elżbiety Adamiak i ks. prof. Andrzeja Draguły. Na łamach pisma czytelników zachęca się do korzystania z internetowego portalu misyjnego www.misyjne.pl. Wśród autorów jest również Wojciech Modest Amaro i jego „Kuchnia z misją”.

„Misyjne Drogi” to prawie stustronicowy dwumiesięcznik wydawany od 1983 r. w Poznaniu przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Do publicystów piszących na jego łamach zalicza się o. Wacława Hryniewicza OMI, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, o. Jarosława Różańskiego OMI, Tomasza Terlikowskiego, o. Andrzeja Madeja OMI, Selima Chazbijewicza, Elżbietę Adamiak czy ks. Andrzeja Dragułę.

Celem redakcji jest kreatywna i ciekawa prezentacja działalności misyjnej Kościoła, treści religioznawczych, podróżniczych i antropologicznych. „Misyjne Drogi” to czasopismo misyjne o największym nakładzie i objętości w Polsce, dostępne także w wolnej sprzedaży.

Nabór w Befasy i Marolambo

10 września 2018

Aktualnie projekt “Misja Szkoła” otwarty jest w dwóch placówkach na Madagaskarze: szkole podstawowej w Befasy oraz szkole zawodowej w Marolambo. Koszt opieki nad jednym uczniem wynosi odpowiednio 100 lub 200 Euro za rok. Zainteresowane osoby podjęciem opieki nad dzieckiem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 511 493 653 lub mejlowo: tadyszak@misyjnedrogi.pl.

Dzień Adopcji Serca

5 września 2018

Po raz drugi, 5 września, w Kościele katolickim obchodzony jest Dzień Adopcji Serca. Już od czterech lat projekt edukacyjny „Misja Szkoła” ma pod swoją opieką ponad sześćset dzieci ze szkół w Bangladeszu, Indiach, Nepalu oraz na Madagaskarze. Na podobne wsparcie czekają jednak kolejne.

Celem adopcji serca jest objęcie pomocą duchową i materialną konkretnego, znanego z imienia i nazwiska, dziecka pochodzącego z krajów uboższych. Realia w krajach misyjnych najczęściej są okrutne. Mimo że żyjemy w XXI w., powszechnym zjawiskiem w niektórych regionach naszej planety są głód i brak dostępu do wody pitnej. Badania pokazują, że 800 mln ludzi na świecie głoduje (IFPRI), a prawie 750 mln nie ma dostępu do czystej, nieskażonej wody (UNICEF). To porażające dane. Biorąc pod uwagę fakt, że aż tylu ludzi cierpi z powodu wad globalnego systemu ekonomicznego, nie sposób podchodzić do tego z dystansem. Dlatego pojawiają się inicjatywy mające na celu zniwelowanie widocznych gołym okiem nierówności społecznych. Z przedstawionego raportu UNICEF wynika, że do 2030 r. 69 milionom dzieci grozi śmierć na skutek chorób, którym można zapobiec, a 167 milionów dzieci żyje w nędzy. – Stoimy przed wyborem: albo zainwestujemy teraz w te dzieci, albo dopuścimy do tego, że nasz świat będzie jeszcze bardziej podzielony i jeszcze bardziej niesprawiedliwy – oświadczył sekretarz generalny UNICEF, Anthony Lake, podczas prezentacji raportu.

Oświata jako remedium

Według raportu UNICEF najbardziej skutecznym środkiem zapobiegającym ubóstwu i wykluczeniu jest oświata. Jednak aż 124 miliony dzieci nie chodzą do szkół. Potrzebne są inwestycje w szkolnictwo dla najbardziej potrzebującej młodzieży. Raport wskazuje, że każdy dodatkowy rok szkolny podwyższa przyszłe dochody dzieci o około 10%. Ponadto zmniejsza stopień ubóstwa kraju, w którym ono mieszka, średnio nawet o 9%. Te statystyki pokazują jasno, jak ważna jest edukacja. Nie sposób oczywiście w jednej chwili naprawić całego świata. Każdy z nas może jednak dołożyć swoją cegiełkę do budowy tego lepszego, bardziej sprawiedliwego, zwłaszcza dla dzieci. Projekt „Misja Szkoła” prowadzony przez misjonarzy oblatów i redakcję „Misyjnych Dróg” pozwala udzielić pomocy dzieciom w krajach misyjnych.

Pomoc na odległość

„Adoptowane” dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebne wsparcie. Kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy oblatów. Dziecko, które jest wspierane, dwa razy w roku wysyła do rodziców adopcyjnych listy za pośrednictwem redakcji. Rodzice śledzą postępy dziecka w ciągu roku. Udziału w projekcie mogą podjąć się także instytucje czy grupy, np. klasy szkolne, drużyny harcerskie, koła parafialne. Zdarza się, że wspólną adopcję podejmuje paczka znajomych. Finansowo jest to wtedy łatwiejsze do udźwignięcia, choć koszty udziału w inicjatywie nie są powalające. – Obecnie na adopcję czeka 65 dzieci z dwóch szkół na Madagaskarze. Jedna z nich to szkoła podstawowa, a druga to stolarska – zawodowa. Mamy nadzieję, że szybko uda się znaleźć dla nich rodziców adopcyjnych, bo edukacja jest dla tych młodych ludzi często jedyną drogą wyjścia z ubóstwa – mówi Łukasz Tadyszak, koordynator projektu „Misja Szkoła”. Koszt to kolejno 100 lub 200 euro. Za tę kwotę opłacana jest szkoła, ciepły posiłek każdego dnia, mundurek, podręczniki, przybory szkolne i potrzebna pomoc medyczna. Do akcji „Misja Szkoła” można dołączyć w każdej chwili.

Listy do dzieci

1 września 2018

Przez ostatnie dwa miesiące rodzice adopcyjni z Polski przysyłali do naszej redakcji listy do dzieci, wspieranych w ramach projektu “Misja Szkoła”. Na początku września przesyłki zostały spakowane do zbiorczych paczek i wysłane do 7 szkół misyjnych w 4 krajach. Dziękujemy za wsparcie!