Category "Newsy"

Wysłaliśmy listy do dzieci!

22 lutego 2019

Z radością informujemy, że wysłaliśmy wszystkie listy zaadresowane do dzieci objętych projektem Misja Szkoła. Listy spływały do naszej redakcji nieprzerwanie od prawie dwóch miesięcy. Wielu z Państwa odpisywało na życzenia przesłane przez dzieci przed świętami Bożego Narodzenia, dołączając także swoje zdjęcia lub nawet drobne upominki. Bardzo nas cieszy liczba przesłanej korespondencji – świadczy to o chęci zbudowania relacji, pomimo dzielących nas barier – kilometrów i języka. Przypominamy, że możliwość korespondencji z dziećmi pojawia się dwa razy w roku: w okolicach zakończenia roku szkolnego oraz w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Zawsze wtedy informujemy Państwa, że jest możliwość wysłania listów do krajów misyjnych za naszym pośrednictwem.

Misja Szkoła ma nowego koordynatora

1 lutego 2019

Na przełomie  stycznia i lutego nastąpiła zmiana na stanowisku koordynatora Adopcji Misyjnej. Zastąpiłem na tym stanowisku pana Łukasza Tadyszaka, któremu dziękujemy serdecznie za długoletnią i ofiarną pracę na rzecz misji. Bardzo się cieszę, że będę mógł z Państwem współpracować i współtworzyć projekt “Misja Szkoła”, tak ważny i pomocny dla dzieci ze szkół na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu i Nepalu. W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem: marek.hamny@misyjnedrogi.pl lub telefonicznego: 61 830 65 17.

 

 

Podczas wysyłki listów do dzieci objętych adopcją misyjną

Listy do dzieci

18 stycznia 2019

Przypominamy wszystkim rodzicom adopcyjnym o przesyłaniu listów do dzieci na adres redakcji (ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań) do końca stycznia br. Listy winny być napisane w języku francuskim (szkoły na Madagaskarze) lub angielskim (pozostałe szkoły). Korespondencja nie może przekraczać gabarytu koperty w formacie A5.

Nowy nabór w szkołach azjatyckich

3 grudnia 2018

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zamknęliśmy program adopcyjny w malgaskich placówkach: Marolambo, Analakinina, Morondava. Wszystkie dzieci zgłoszone do projektu znalazło już swoich rodziców adopcyjnych w Polsce. Jednocześnie otwieramy nabór i zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do objęcia opieką dzieci ze szkół w Bangladeszu i Indiach. Ponad pięćdziesięcioro dzieci czeka na wsparcie!

Ostatni uczniowie w Marolambo

13 listopada 2018

Ostatnich dwóch uczniów ze szkoły stolarskiej w Marolambo szuka wsparcia rodziców adopcyjnych z Polski. Roczny koszt opieki nad młodym chłopcem wynosi 200 euro. Ta suma pokrywa zakup przyborów szkolnych, narzędzi, materiałów stolarskich, ubrania, posiłków oraz narzędzi dla ucznia po zakończeniu szkoły. Szkoła jest dwuletnia. Zainteresowane osoby winny skontaktować się z koordynatorem projektu.

Zamknięty nabór w Befasy

22 października 2018

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zamknęliśmy program adopcyjny w Befasy. Wszystkie 75 dzieci zgłoszonych przez o. Marka Ochlaka OMI do projektu znalazło już swoich rodziców adopcyjnych w Polsce. Zapraszamy do objęcia opieką pozostałych dzieci z placówek na Madagaskarze: Marolambo i Morondava.

Światowy Dzień Misyjny

19 października 2018

„Pełni ducha i posłani” – to hasło obchodzonego w najbliższą niedzielę, 21 października, Światowego Dnia Misyjnego. Na to święto specjalne orędzie wystosował papież Franciszek.

Ojciec Święty tegoroczne orędzie skierował przede wszystkim do ludzi młodych, aby nieśli Ewangelię całemu światu, zachęcając: „Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: «wielu ludzi mnie potrzebuje»”.

W orędziu papież Franciszek wspomniał też o genezie i wciąż aktualnych zadaniach Papieskich Dzieł Misyjnych: „Z młodych serc zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne, by wpierać głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, przyczyniając się do rozwoju ludzkiego i kulturowego wielu ludzi spragnionych Prawdy”.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego, tegoroczny dzień misyjny inauguruje duchowe przygotowania do zaplanowanego przez papieża na przyszły rok nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. – Zależny nam na tym, by w tym czasie każda diecezja, każda wspólnota i każdy ochrzczony misyjnie się przebudzili i zaangażowali w wielkie misyjne święto ewangelizacji i entuzjazmu z dzielenia się Zmartwychwstałym – podkreślił podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Niedziela misyjna jest okazją do zbiórki funduszy na cele misyjne. Kościół na misjach nie tylko głosi Ewangelię, ale także stawia na rozwój człowieka i danej społeczności: buduje szkoły i szpitale, pomaga w obliczu klęsk żywiołowych, wspiera ochronę życia, działa na rzecz powołań.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku Światowy Dzień Misyjny obchodzimy po raz 92.

Specyfikę Światowego Dnia Misyjnego stanowi fakt, że wszystkie wspólnoty katolickie na świecie – niezależnie od swojego bogactwa lub ubóstwa personalnego, duchowego czy materialnego – solidarnie uczestniczą w tym wydarzeniu.

O. Grzegorz Janiak w Polsce

5 października 2018

Na początku października odwiedził nas o. Grzegorz Janiak OMI, który przebywa w Polsce na urlopie. O. Grzegorz jest proboszczem w Morondavie i odpowiedzialnym za projekt Adopcji Misyjnej w szkole podstawowej im. św. Jana Pawła II. Na ręce koordynatora projektu o. Grzegorz złożył serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie i okazane serce. Podzielił się również wieściami dotyczącymi rozbudową szkoły: nowym boiskiem, kuchnią i biurem siostry administrator. Wszystko po to, aby dzieci miały jak najlepsze warunki do rozwoju i nauki.

Nowy numer Misyjnych Dróg

23 września 2018

W czasopiśmie Wanda Błeńska, Marian Żelazek SVD, Eugeniusz Juretzko OMI, Helena Kmieć, Adam Kozłowiecki SJ, zostali przedstawieni jako ludzie Ducha Świętego – ikony polskiej powojennej działalności misyjnej. Przedstawiono, jak Duch Święty przez nich działał i jak wyprzedzali misyjne intuicje Kościoła o całe lata, a nawet dekady.

„Na misjach nie da się funkcjonować bez Ducha Świętego. Po prostu, tak to działa. W powojennej historii polskich misji zapisały się osoby, w których pracy szczególnie widać Jego działanie. Mówimy o nich: ikony lub bohaterowie misji. One uczyły i uczą pokolenia misjonarzy, że głosi się Ewangelię przez troskę o człowieka i jego rozwój, a także gotowość do oddania życia” – napisał w edytorialu redaktor naczelny Marcin Wrzos OMI. – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” to hasło trwającego roku liturgicznego. Być może gdzieś nam to umknęło. To hasło ma przypominać, że im bardziej damy się prowadzić Duchowi Świętemu, tym bardziej będziemy potrafili miłować wszystkich, wprowadzać pokój, szanować, przebaczać, mieć cierpliwość, zaradzać problemom ludzi. Oby nas, chrześcijan, rozpoznawano po takim sposobie życia” – kontynuował.

Na łamach „Misyjnych Dróg” autorzy (m.in. Elżbieta Sołtysik SSPC, Józef Wcisło OMI, Katarzyna Cesarz, Joanna Gadzińska, Marcin Wrzos OMI, Karolina Gerreth, Magdalena Kaczor, Anna Dąbrowska) opisali misyjną działalność Wandy Błeńskiej, Heleny Kmieć, kard. Adama Kozłowieckiego SJ, bp. Eugeniusza Juretzko OMI, Mariana Żelazka SVD, Michała Tomaszka OFMConv. i Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv.

W piśmie można przeczytać również analizę misjologiczną pielgrzymki papieża Franciszka do Szwajcarii (Justyna Nowicka), a także orędzie Ojca Świętego na kolejny Światowy Dzień Misyjny.

W 191. numerze „Misyjnych Dróg” czytelnicy znajdą rozmowy z Teresą Kmieć, siostrą Heleny oraz Norbertem Rehlisem, przez długie lata współpracującym z Wanda Błeńską i Marianem Żelazkiem SVD.

Misyjne Drogi, redesign, projekt 2016/2017

W dziale „Na granicy kultur i religii” przedstawiono najważniejsze postaci wielkich religii, a także dialog międzyreligijny prowadzony przez papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI.

„To kolejna podróż do Indii. Moje Indie pachną przyprawami i kadzidłem. Są bardzo kolorowe i jest w nich wiele kontrastów. Moje Indie to kraj poruszającej kultury, trudnej historii, także pojedynczych ludzi często dotkniętych chorobami. Moje Indie kojarzą się z pracą wielu werbistów, a szczególnie jednego: o. Mariana Żelazka SVD. W tym roku odbyłem tam podróż sentymentalną, na stulecie jego urodzin. Nie byłem sam”. To fragment zapisków Andrzeja Danilewicza SVD z wyprawy do Indii, na stulecie urodzin Mariana Żelazka SVD oraz rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

W kolejnym wydaniu czasopisma znajduje się dział „Przyjaciele Misji”, a także informacje dotyczące projektów „Misja Szkoła” i „Chata Medyka” prowadzonych przez redakcję oraz szesnastostronicowa wkładka dla dzieci „Misyjne Dróżki Dreptaka Nóżki” – tym razem z opowieściami o Kazachstanie. Opublikowano także felietony z misją teologów: prof. Elżbiety Adamiak i ks. prof. Andrzeja Draguły. Na łamach pisma czytelników zachęca się do korzystania z internetowego portalu misyjnego www.misyjne.pl. Wśród autorów jest również Wojciech Modest Amaro i jego „Kuchnia z misją”.

„Misyjne Drogi” to prawie stustronicowy dwumiesięcznik wydawany od 1983 r. w Poznaniu przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Do publicystów piszących na jego łamach zalicza się o. Wacława Hryniewicza OMI, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, o. Jarosława Różańskiego OMI, Tomasza Terlikowskiego, o. Andrzeja Madeja OMI, Selima Chazbijewicza, Elżbietę Adamiak czy ks. Andrzeja Dragułę.

Celem redakcji jest kreatywna i ciekawa prezentacja działalności misyjnej Kościoła, treści religioznawczych, podróżniczych i antropologicznych. „Misyjne Drogi” to czasopismo misyjne o największym nakładzie i objętości w Polsce, dostępne także w wolnej sprzedaży.

Nabór w Befasy i Marolambo

10 września 2018

Aktualnie projekt “Misja Szkoła” otwarty jest w dwóch placówkach na Madagaskarze: szkole podstawowej w Befasy oraz szkole zawodowej w Marolambo. Koszt opieki nad jednym uczniem wynosi odpowiednio 100 lub 200 Euro za rok. Zainteresowane osoby podjęciem opieki nad dzieckiem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 511 493 653 lub mejlowo: tadyszak@misyjnedrogi.pl.