Category "Newsy"

Listy od dzieci

27 czerwca 2019

Początek polskich wakacji to dla naszego projektu adopcji misyjnej czas korespondencji między podopiecznymi a Rodzinami Adopcyjnymi. Tak też jest i w tym roku. Ostatnio do naszej siedziby dotarły paczki z listami od dzieci z Lokhipur w Bangladeszu, z Pharping w Nepalu, a także ze szkół na Madagaskarze: na Analakininie, w Befasy i szkoły stolarskiej w Marolambo. Listy z tych szkół zostały już rozesłane do Rodziców Adopcyjnych. Oczekujemy jeszcze na listy z Morondavy na Madagaskarze oraz z Ramanakapeta w Indiach. W Indiach uczniowie wrócili właśnie do szkoły po przerwie międzysemestralnej, dlatego listów od nich możemy się spodziewać w połowie lipca. Dzieci na pewno ucieszą się gdy im odpiszemy – na listowne odpowiedzi ze strony Rodziców Adopcyjnych czekamy do końca sierpnia, kiedy to wszystkie listy zbiorczo wyślemy do krajów misyjnych.

A tymczasem życzymy wiele radości z nadesłanych listów!

Zaproszenie: spotkanie z misjonarzami

13 czerwca 2019

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Rodzin Adopcyjnych z misjonarzami pracującymi w placówkach, które obejmujemy opieką w ramach akcji „Misja Szkoła”. Ojcowie przyjadą na początku lipca do Polski na międzynarodowe spotkanie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej tzw. Interkapitułę. Jest to więc niepowtarzalna okazja do spotkania z nimi i poznania warunków pracy w miejscach, gdzie żyją i uczą się nasi podopieczni. Spotkanie odbędzie się 7 lipca br. w kościele oo. Oblatów pw. Chrystusa Króla w Poznaniu przy ul. Ostatniej 14 (wejście od ul. Mikołowskiej). O godz. 11.00 Msza święta, a po niej spotkanie z misjonarzami.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

Festyn i spotkanie Rodziców Adopcyjnych

11 czerwca 2019

W niedzielę 9 czerwca przy parafii oblackiej pw. Chrystusa Króla w Poznaniu odbył się festyn parafialno-misyjny. Oprócz atrakcji dla dzieci i dorosłych była to także okazja do spotkania w gronie osób zaangażowanych w adopcje misyjną. W trakcie spotkania o. Marcin Wrzos OMI przedstawił aktualne wiadomości z działalności Prokury Misyjnej, a Marek Hamny, koordynator projektu Misja Szkoła, opowiedział o założeniach programu adopcyjnego oraz o wszystkich placówkach znajdujących się pod opieką Misji Szkoła. Na koniec spotkania mogliśmy usłyszeć świadectwo kl. Hiacynta z Nigerii, który obecnie odbywa swoją formację w seminarium oblackim w Obrze. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem jak płynnie wypowiada się w języku polskim. W trakcie całego festynu była także okazja do wsparcia misji poprzez zakup kawy, herbaty i rękodzieła w misyjnym sklepiku. Kolejna okazja do spotkania się w gronie Rodzin Adopcyjnych będzie miała miejsce już 7 lipca, także w parafii oo. Oblatów przy ul. Ostatniej 14 w Poznaniu. Msza św. oraz spotkanie z misjonarzami pracującymi w placówkach nad którymi roztaczamy naszą opiekę rozpoczną się o godz. 11.00.

Zapraszamy serdecznie!

 

 

 

Uśmiechy z Befasy

18 marca 2019

Całkiem niedawno informowaliśmy o wysłanych listach z Polski do szkół objętych naszym projektem adopcji misyjnej. W miniony piątek otrzymaliśmy informację zwrotną od o. Marka Ochlaka OMI, ze szkoły w Befasy, że przesyłka dotarła i sprawiła dzieciom wiele radości. Do wiadomości załączył zdjęcie. Uśmiechy na twarzach dzieci to chyba najlepsza nagroda zarówno dla Rodziców Adopcyjnych, jak i dla nas – koordynujących cały projekt. To dla nas doskonały przykład, jak małe rzeczy, mogą być źródłem ogromnej radości.

List z Bangladeszu

11 marca 2019

W ostatnim tygodniu otrzymaliśmy krótki list od ojca Ajit Costy OMI , który jest przełożonym misji oblackich na terenie Bangladeszu, w tym także oblackiej szkoły w Lokhipur. Zaznaczył, że misją tej szkoły jest „pogłębić znajomość Stwórcy i być żywym znakiem Jego Królestwa”, a wszystkim młodym ludziom, którzy uczęszczają do szkoły na zajęcia z całych sił starają się przekazać katolickie wartości duchowe i moralne. Ojciec podkreśla że poza działaniami czysto edukacyjnymi kształcą tych młodych ludzi na dobrych i lojalnych obywateli. Tylko najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych mają możliwość uczyć się w szkole gimnazjalnej i w dużej mierze to dzięki wsparciu rodziców adopcyjnych i programowi Misja Szkoła wiele dzieci może uczęszczać na zajęcia i dawać początki nowemu społeczeństwu Banglijskiemu. Ojciec podkreśla pod koniec listu, że wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły są niezwykle wdzięczni za okazaną pomoc i serce.
Obecnie w Lokhipur programem Misja Szkoła objętych jest 128 uczniów.

Listy z Analakininy

27 lutego 2019

W połowie lutego do naszej redakcji dotarła niespodziewana przesyłka. Okazało się, że w niewielkim pakunku znajdowało się ok. 40 listów od dzieci z Analakininy. Jak pisała siostra Aline Razafikotomanantsoa, dyrektor Szkoły św. Jana Chrzciciela, listy te były wyrazem wdzięczności za przesłane w minionym roku świąteczne, urodzinowe i  imieninowe podarunki od Rodziców Adopcyjnych. Wszystkie listy rozesłaliśmy do adresatów w Polsce i mamy nadzieję, że sprawią im wiele radości.

Wysłaliśmy listy do dzieci!

22 lutego 2019

Z radością informujemy, że wysłaliśmy wszystkie listy zaadresowane do dzieci objętych projektem Misja Szkoła. Listy spływały do naszej redakcji nieprzerwanie od prawie dwóch miesięcy. Wielu z Państwa odpisywało na życzenia przesłane przez dzieci przed świętami Bożego Narodzenia, dołączając także swoje zdjęcia lub nawet drobne upominki. Bardzo nas cieszy liczba przesłanej korespondencji – świadczy to o chęci zbudowania relacji, pomimo dzielących nas barier – kilometrów i języka. Przypominamy, że możliwość korespondencji z dziećmi pojawia się dwa razy w roku: w okolicach zakończenia roku szkolnego oraz w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Zawsze wtedy informujemy Państwa, że jest możliwość wysłania listów do krajów misyjnych za naszym pośrednictwem.

Misja Szkoła ma nowego koordynatora

1 lutego 2019

Na przełomie  stycznia i lutego nastąpiła zmiana na stanowisku koordynatora Adopcji Misyjnej. Zastąpiłem na tym stanowisku pana Łukasza Tadyszaka, któremu dziękujemy serdecznie za długoletnią i ofiarną pracę na rzecz misji. Bardzo się cieszę, że będę mógł z Państwem współpracować i współtworzyć projekt “Misja Szkoła”, tak ważny i pomocny dla dzieci ze szkół na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu i Nepalu. W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem: marek.hamny@misyjnedrogi.pl lub telefonicznego: 61 830 65 17.

 

 

Podczas wysyłki listów do dzieci objętych adopcją misyjną

Listy do dzieci

18 stycznia 2019

Przypominamy wszystkim rodzicom adopcyjnym o przesyłaniu listów do dzieci na adres redakcji (ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań) do końca stycznia br. Listy winny być napisane w języku francuskim (szkoły na Madagaskarze) lub angielskim (pozostałe szkoły). Korespondencja nie może przekraczać gabarytu koperty w formacie A5.